ໂທລະພາບ ເອັມວີລາວ ທາງເລືອກໃໝ່ຂອງຄົນລາວ

product 2
product 3
product 5
product 1
product 1
product 1
product 1

Title 01 ທ່ານສາມາດຮັບຊົມ ຮູບເງົາທີ່ໃຫ້ ສຽງ ພາກ ລາວທີ່ ທີ່ໃຫ້ສຽງມ່ວນ ລຸ້ນລະທຶກແລະ ສະໜຸກສະໜານ.

Title 02ຮັບຟັງເພງມ່ວນໆທັງ ເພງລາວ ແລະສາກົນ ທີ່ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ເຊັ່ນ ເພງລາວສະຕິງ, ເພງລາວລູກທົ່ງ, ແລະ ເພງສາກົນ ຈາກທາງຕາເວັນຕົກ ແລະ ເອເຊຍ.

Title 03

ຕິດຕາມຮັບຊົມລາຍການ ຕ່າງໆ ທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ຂອງທາງຊ່ອງຂອງ ພວກເຮົາ ທີ່ໃຫ້ທ່ານເລືອກຊົມ ບໍ່ ວ່າຈະ ເປັນລາຍບັນເທີງ ລາຍວາລາຍຕີ້ ທີ່ຈະມາອັບເດດ ຂ່າວສານ ແລະ ສາລະຄວາມຮູ້, ໃຫ້ທຸກທ່ານໄດ້ຮັບຊົມ.

ພວກເຮົາຕ້ອງການຄົນທີ່ຈະມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງກັບພວກເຮົາ

ໃນຫຼາຍຕຳແໜ່ງຄື:

ຜູ້ຮັບຜິດຊອບລາຍການ, ພິທີກອນ, ຕັດຕໍ່-ກຣາຟິກ 2D-3D Animation, ແລະ ການຕະຫຼາດ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ